Als je eigen werk niet meer mogelijk is

Wat is re-integratie

Re-integratie wordt ingezet voor mensen die langdurig ziek zijn (geweest). In het verleden belandden mensen die 2 jaar ziek waren vaak min of meer automatisch in de WAO.Op een gegeven moment zaten er bijna 1 miljoen mensen thuis met het label “arbeidsongeschikt”. Dat kostte de staat verschrikkelijk veel geld en die

mensen kwamen haast nooit meer aan het werk.

 

Tegenwoordig is er veel veranderd en betekent ziek zijn niet meer de weg naar

arbeidsongeschiktheid. Er wordt meer gekeken naar wat mensen nog wel kunnen. De periode vak ziekte wordt gebruikt om te kijken naar passend werk.

 

Zo snel mogelijk terug aan het werk

Ziekte is al vervelend genoeg. De werkgever verliest een arbeidskracht, de werknemer is z’n sociale contacten kwijt en wordt geconfronteerd met loopbaanonderbreking. De overheid heeft te maken met een groot aantal uitkeringen. Alle partijen hebben er belang bij dat iemand weer zo snel mogelijk aan het werk komt. Terugkeer naar (passend) werk vanuit ziekte heet re-integratie.

Met re-integratie wordt al snel begonnen. Dat is niet onverstandig, want hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Natuurlijk zullen de meeste mensen zich na een ziekmelding snel weer beter melden. In andere gevallen, zoals bij langdurige ziekte of een blijvende handicap moet gezocht worden naar passend werk.

Soms is terugkeer bij de eigen werkgever niet mogelijk. De oude functie is echt niet passend meer en ook niet passend te maken. Of een passende functie bestaat niet bij de oude werkgever. In dat soort gevallen wordt gekeken naar passend werk bij een andere werkgever.

 

Hulp van een gespecialiseerd bureau

Re-integratie kan worden uitbesteed aan een re-integratiebureau. De inzet en kwaliteit van de verschillende re-integratiebureaus verschilt nogal.

Om te helpen een passende baan te vinden worden meestal de volgende

diensten ingezet:

 

·Competenties en vaardigheden in beeld brengen

·Sollicitatie- en netwerktrainingen

·Beroepskeuzetesten

·Coaching en verwerking van verlies

·Opbouwen van een arbeidsritme

·Jobsearching, het zoeken naar passende vacatures

·Het voeren en aangaan van netwerkgesprekken

 

In de re-integratiebranche is groter niet altijd beter. Kleine bureaus

kunnen vaak een goede persoonlijke dienstverlening geven, zonder dat zij over

een bepaald keurmerk beschikken.

UWV kan vaak helpen met het zoeken, indien er sprake is van een ziektewet

uitkering, naar een passend re-integratiebedrijf.

Reactie schrijven

Commentaren: 0