Fysieke klachten en re-integratie

Verminderen van klachten?

Een belangrijke oorzaak voor langdurig verzuim is overbelasting en chronische, lichamelijke klachten. Fysieke klachten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het re-integratieproces.

 

" Re-integratie verwijst meestal naar het proces waarin een persoon die om gezondheidsredenen (inclusief fysieke klachten) afwezig was van het werk, probeert terug te keren naar de arbeidsmarkt of zijn/haar werkplek."

 

Diverse onderzoeken laten zien dat er verwacht wordt dat artsen in staat zijn om alle klachten te kunnen verhelpen. Dat blijkt een misvatting te zijn. Ook een bedrijfsarts beschikt niet over een glazen bol en voorspellingen voor hersteltermijnen kan men soms verkeerd inschatten. 


Stappenplan bij fysieke klachten

Maar wat kan je nu precies zelf doen aan je eigen herstel? En wat kan een re-integratietraject daarin voor je betekenen?

  • Stel samen met je re-integratiecoach een helder plan op voor gezond herstel en re-integratie.
  • Tijdens een re-integratietraject maken wij gebruik van een mogelijkheden onderzoek en nemen diverse testen af.
  • Integreer samen met jouw re-integratiecoach een gezonde leefstijl, in combinatie met ons leefstijl en vitaliteitstraject
  • Volg ons beweegprogramma voor een betere fitheid, het verminderen of stabiliseren van klachten.
  • Medische evaluatie en behandeling: Het eerste en meest cruciale aspect van re-integratie bij fysieke klachten is een grondige medische evaluatie. Dit kan onder meer het identificeren van de aard en de ernst van de fysieke klachten, het stellen van een diagnose en het bepalen van de juiste behandelings- en revalidatieopties om herstel te bevorderen.
  • Psychosociale ondersteuning: fysieke klachten kunnen ook psychosociale uitdagingen met zich meebrengen, zoals angst, depressie of stress. We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en indien nodig psychosociale ondersteuning te bieden. Wij bieden hierin verschillende methoden om daarom niet alleen aandacht te besteden aan het verminderen van de klachten. Ook het leren accepteren van de klachten is een belangrijk onderdeel in de re-integratie. Tijdens het traject zullen we kijken naar wat er nog wel mogelijk is.
  • Verder adviseren we je om te kijken naar hulpverlening buiten de trajecten. Voor sommige fysieke klachten kan revalidatie, fysiotherapie of andere vormen van fysieke therapie nodig zijn om het herstel te bevorderen en je weer klaar te stomen voor werk.
  • Geleidelijke terugkeer naar werk: In veel gevallen kan een geleidelijke terugkeer naar werk worden overwogen. Dit houdt in dat de werknemer eerst met verminderde uren of taken begint en geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden op zich neemt naarmate het herstel vordert.

Het succes van re-integratie bij fysieke klachten hangt af van een holistische benadering, waarbij medische zorg, werkplekaanpassingen, communicatie en ondersteuning allemaal in overweging worden genomen. Het doel is om je in staat te stellen weer productief en gezond aan het werk te gaan, terwijl de fysieke klachten adequaat worden behandeld en beheerd.

 

Tijdens een re-integratietraject gaan we stapsgewijs en op jouw tempo onderzoeken wat jouw draagkracht is en of we die kunnen verhogen.

 

Wil je meer informatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op.