Klachtenprocedure

Heb je een klacht over het handelen van een medewerker van InterviewMe? Of ben je ontevreden over de manier waarop een medewerker met je omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de dienstverlening. Wij vinden het belangrijk er samen uit te komen!

 

Zowel voor jou als voor ons biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van onze kwaliteit van de dienstverlening. Het is daarom van belang dat jouw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Mocht je ontevreden zijn over de inhoud van het traject of de handelswijze van InterviewMe, dan kan je dit kenbaar maken middels een klacht indienen.


Procedure
Hoe werkt het indienen van een klacht? Een klacht kan bij voorkeur schriftelijk worden ingediend middels een e-mail via info@interviewme.nl of per post aan:

InterviewMe
T.a.v. Klachtencommissie

Torenstraat 5

2405 XG Alphen aan den Rijn

 

Eventueel kan het ook mondeling kenbaar worden gemaakt middels het telefoonnummer 085-303 67 41.

 

Op de klacht moet de volgende informatie worden genoteerd:
*Naam en adres. * Datum van verzenden van de klacht. * De medewerker tegen wie de klacht is gericht. * Wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. * Een omschrijving van de gebeurtenis.

 

Afhandeling klacht

Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht ontvang je schriftelijk een ontvangstbevestiging. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt je daarvan binnen 21 dagen gemotiveerd van op de hoogte gebracht. Indien de klacht wel in behandeling wordt genomen ontvang je ook binnen 21 dagen een gemotiveerd besluit.

 

De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is. InterviewMe geeft je op verzoek inzicht in de achtergrond, doorlooptijd en uitkomst van de behandelde klacht.


In geval je meent dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld kan je je hierna melden bij het Klachtenbureau van UWV.