Rouw


Rouw is voor veel van onze cliënten een heel belangrijk thema. Rouw kan te maken hebben met het verlies van een dierbare maar ook zeker met verlies van gezondheid. Het is daarom belangrijk om de tijd ervoor te nemen. Iemand is immers zichzelf niet meer zoals van hij of zij vroeger gewend was en gaat daarom ook afscheid nemen van een stukje van zichzelf en toekomstbeeld.

 

Het is daarom zo belangrijk om mensen zo goed mogelijk te coachen in hun rouwproces. Naast dat rouw voor iedereen anders loopt en tijd kost, is rouw ook een actief proces en dit plaatje kan soms helpen om te begrijpen hoe rouw werkt.

 

InterviewMe helpt cliënten door middel van verschillende tools om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, de draagkracht te vergroten en persoonlijke groei te stimuleren.